DEZINFEKCIA

Dezinfekcia je ničenie choroboplodných zárodkov - mikroorganizmov. Je to súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy k jedincovi pomocou chemických látok. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologických zdôvodnených prípadoch a ako súčasť technológie postupov pri rôznych výrobách.

Najčastejšie vykonávaná dezinfekcia:
- v potravinárskych a stravovacích prevádzkach
- v zdravotníckych zariadeniach
- v bytoch po zosnulých
‐ po uhynutých zvieratách (psy, mačky, potkany)
‐ vo verejných zariadeniach (sauny, bazény)
‐ v poľnohospodárskych objektoch živočíšnej výroby
‐ vo verejných dopravných prostriedkoch (MHD, nákladné vozidlá a návesy)
‐ v pivniciach a suterénoch po zatopení
‐ na povalách a strešných priestoroch (pred a po odstránení holubieho trusu)
‐ proti rôznym druhom plesní a húb